$v) { if(get_magic_quotes_gpc()) { $v=stripslashes($v); } $v=htmlspecialchars($v); $arrForm[$k]=$v; } extract($arrForm); } if($arrForm['form_cnt'] =="戻る" ){ $err=0; $err_message=array(); } if($arrForm['form_cnt'] =="確認する" ){ //入力チェック $err=0; $err_message=array(); //お名前 if(!$arrForm['name']){ $err_message['name']="
お名前は必須入力項目です。"; $err++; }else{$err_message['name']='';} //フリガナ if(!$arrForm['name_kana']){ $err_message['name_kana']="
フリガナは必須入力項目です。"; $err++; }else{$err_message['name_kana']='';} //電話番号 if(!$arrForm['tel']){ $err_message['tel']="
電話番号は必須入力項目です。"; $err++; }elseif(!ereg("^[0-9]+-[0-9]+-[0-9]+$",$arrForm['tel'])){ $err_message["tel"]= "
電話番号は半角数字で正しく入力してください。"; $err++; }else{$err_message['tel']='';} //mail check if(!$arrForm['mail']){ $err_message['mail']="
メールアドレスは必須入力項目です。"; $err++; }elseif(!ereg("^[a-zA-Z0-9@_.-]+$",$arrForm['mail']) AND $arrForm['mail']){ $err_message['mail']="
メールアドレスは半角英数字でご入力ください。"; $err++; }elseif(!ereg("^[^@]+@[^.]+\..+",$arrForm['mail']) AND $arrForm['mail']){ $err_message['mail']="
メールアドレスの形式を確認してください。"; $err++; }else{$err_message['mail']='';} //所属 if(!$arrForm['check_1'] && !$arrForm['check_2'] && !$arrForm['check_3']){ $err_message['check_area0']="
所属は必須入力項目です。"; $err++; }else{$err_message['check_area0']="";} //薬膳・中医学 学習の有無 if(!$arrForm['check_4']){ $err_message['check_area1']="
薬膳・中医学 学習の有無目は必須入力項目です。"; $err++; }else{$err_message['check_area1']="";} //お問合せ内容 if(!$arrForm['comment']){ $err_message['comment']="
お問合せ内容は必須入力項目です。"; $err++; }else{$err_message['comment']='';} } if(isset($arrForm['reset']) && $arrForm['reset']=="リセットする") { $err=0; $err_message=array(); $arrForm['name']=""; $arrForm['name_kana']=""; $arrForm['tel']=""; $arrForm['mail']=""; $arrForm['check_1']=""; $arrForm['check_2']=""; $arrForm['check_3']=""; $arrForm['check_4']=""; $arrForm['comment']=""; $arrForm['reset']=""; $arrForm['form_cnt']=""; } if($arrForm['form_cnt'] =="確認する" && $err == 0 ){ $arrForm['form_cnt'] = "ready"; } if($arrForm['form_cnt'] == "ready"){ include_once("./confirm.php"); }elseif($arrForm['form_cnt'] =="確認する" && $err>0){ include_once("./index_inc.php"); }elseif($err==0 && $arrForm['form_cnt'] =="送信する"){ include_once("./sendmail.php"); }else{ include_once("./index_inc.php"); } ?>